LajsneSokle

Sokla lajsna Svaki parket ima odgovarajuću ugaonu lajsnu - soklu. Najčešće se proizvodi od hrasta, jasena i bukve. Ugaona lajsna ili sokla za parket je svojevrstan završetak parketa. Od nje se očekuje da poveže pod sa zidom. Ako je pod drveni (parket, patos), mora sokla, da bi se sakrio obavezan zazor izmedju zida i poda, zbog dilatacija.
Proizvodene su od drveta vrste identične parketu. Finalno su obrađene. Sokla zavisi od vrste poda, ali može da se kombinuje u različitim varijantama. U našoj ponudi imamo sokle: od hrastovog drveta(jasena, bukve) visine 6, 7 i 8 centimetara, koja ide u kompletu sa viner lasjnom.

Klasične lajsne

Klasicna lajsna Klasična parket lajsna izrađena od kvalitetnog hrastovog, jasenovog ili bukovog drveta. Finalno su obrađene. Prema Vašim potrebama birate tip i izgled lajsne, klasična tekstura nekog drveta ili neka modernija varijant jarkih i atraktivnih boja.

Profilisane lajsne

Lajsne Profilisane Za sve ljubitelje drvene stolarije novina u ponudi su lajsne za profile drvo - aluminijum, reč je o profilu koji kombinuje drvo i aluminijum.Sistem aluminijum-drvo se sastoji iz aluminijumskog profila, s tim što je unutrašnja strana profila prerađena da bi se na nju mogle lepiti lajsne od drveta.